Меню Закрити

Науково-навчальний центр кіберфізичних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова Національної академії наук України здійснює підготовчі заходи по організації і проведення навчання з використанням дистанційних освітніх технологій за напрямками діяльності Інституту відповідно до наявних ліцензій на освітню діяльність.

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Поряд з класичними формами навчання (денна, заочна), дистанційна має ряд переваг, основні з яких:

  • зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
  • економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;
  • інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу.

По закінченні навчання здобувач вищої освіти отримує диплом державного зразка, у відповідності до ст. 7 Закону України “Про вищу освіту”.

Термін навчання за дистанційною формою такий же як і при денній формі навчання.