Меню Закрити

Про центр

Діяльність науково-навчального центру спрямована на запровадження нових сучасних практик розвитку персоналу, системи оцінки його знань, вмінь, навичок та компетенцій. Центр діє згідно з чинним законодавством України, в межах нормативних актів Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

У своїй діяльності науково-навчальний центр використовує сучасні дистанційні освітні комунікаційні технології, що відображає індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Такий підхід дає можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу. Крім того, даний метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них, а інтерактивне спілкування між учасниками навчального процесу поліпшує засвоєння матеріалу.

Науково-навчальний центр кіберфізичних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України здійснює також підготовку фахівців у сфері вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем (підготовка докторів філософії – PhD) та за другим (магістерським) рівнем вищої освіти згідно з ліцензією, виданою МОН України.

Науково-навчальний центр має високий науковий, освітній, інформаційно-телекомунікаційний потенціал, практичний досвід фахівців для запровадження нових практик управління та розвитку персоналом, системи оцінки його знань, вмінь, навичок та компетенцій.

Керівник центру:
к.т.н. Гончар С.Ф.
sfgonchar@pimee.edu.ua
044 424 1228