Меню Закрити

Прийом до магістратури ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” галузі знань 12 “Інформаційні технології”

Загальні відомості

На програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом на підготовку фахівців освітнього ступеня «Магістр» в ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України (далі – Інститут) у 2019 році здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

Навчання в магістратурі Інституту може здійснюватися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, що дозволяє здобувати освітній ступінь «Магістр» без відриву від місця роботи або проходження служби.

Тривалість навчання в магістратурі 1 рік 10 місяців (два навчальні роки).

Вартість навчання в магістратурі ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України складає від 8000 грн. до 20000 грн. за навчальний рік, у залежності від умов навчання

Перелік документів для вступу до магістратури:

 • Заява в паперовій формі (заповнюється на місці).
 • Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал + копія).
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал + копія).
 • Диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінал + копія)*.

*У разі відсутності, з об’єктивних причин, документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

За наявності:

 • Дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад.
 • Сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою.

До заяви вступник-магістрант додає:

 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • Згоду вступника на обробку персональних даних (заповнюється на місці).
 • Файли.
 • Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Етапи вступної кампанії

10 липня …………………………. Початок прийому заяв і документів
26 липня, 18.00 …………….. Закінчення прийому заяв і документів
27 липня – 03 серпня ….. Проведення Інститутом вступних іспитів
11 серпня ……………………….. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів
31 серпня ………………………. Дозарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць)

Вступні випробування на програми підготовки фахівців ступеня «Магістр» проводяться з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу та з іноземної мови.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 – “комп’ютерні науки” здійснюється за результатами:

 • єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступне випробування за технологією ЗНО);
 • фахового вступного випробування (в Інституті).

Особи, які вступають до ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування.

Приймальна комісія Інституту працює за адресою:
вул. Генерала Наумова, 15, Київ, 03164, кімната 516 (5-й поверх)
з понеділка до п’ятниці – з 10:00 до 16:00
Ониськова Алла Вікторівна
тел.: (044) 424-10-63
моб.: 093-034-05-70
email: univer@pimee.edu.ua